Sunday, March 30, 2008

தினமலர் புத்தக மதிப்புரையில் 'பிரதாப சந்திர விலாசம் - தமிழின் முதல் இசை நாடகம்.'

பிப்ரவரி 24-ம் தேதி வெளியான தினமலர் புத்தக மதிப்புரையில், ப.வ. இராமசாமி ராஜுவின் 'பிரதாப சந்திர விலாசம் - தமிழின் முதல் இசை நாடகம்' பற்றிய மதிப்புரை வெளியாகியுள்ளது.
புத்தகத்தை ஆன்லைனில் வாங்க: http://www.anyindian.com/product_info.php?products_id=104506